NAVODILA

GLAVNO OKNO

V glavnem oknu je za vsakega igralca prikazano, kakšno igro igra in katere dodatne napovedi je naznanil ('Napovedi') ter kateri po vrsti je pri trenutnem vzetku ('Vrstni red'). Lahko je prikazan tudi njegov list, vsekakor pa je desno od lista karta, ki jo je zadnjo odvrgel, desno od nje pa njegova karta prejšnjega vzetka. Če se igra berač, se vidi ne le zadnja karta, ampak vse odvržene. Spodaj se lahko vidita talon in njegova vrednost ('Vrednost'). Prikazane so lahko tudi pobrane karte igralcev ('Pobral 1–3') in njihove vrednosti (v okencih pod napisi). Tu so karte označene ne s sličicami, ampak z napisi: barve so Sr (srce), Ka (karo), Pi (pik) in Kr (križ), tarok pa T; sledi jim številka ali oznaka figure: J (fant), C (kaval), D (dama) in K (kralj). Trenutni igralec je označen rdeče.

Glavno okno

Človeški igralec izigra karto tako, da klikne na njeno sličico. S pritiskom na 'Nova igra' se začne nova igra (več o tem v naslednjem razdelku). Če je nastavljeno, da se po računalnikovi potezi počaka, se igra nadaljuje s pritiskom na 'Naprej'. 'Briši rezultate' nastavi rezultat vseh odigranih iger na nič in za delilca določi igralca 1. S pritiskom na 'Izhod' pa se zapusti program.

NOVA IGRA

Za vsakega igralca da določiti, ali bo človek ali računalnik. S 'Kazi list' in 'Kazi pobrano' se nastavi, ali bodo njegov list in pobrane karte vidni. Za talon se s 'Kazi pred zalaganjem' in 'Kazi po zalaganju' nastavi, ali je viden takoj po razdelitvi kart in ali je viden med igro (med zalaganjem je viden vedno, če se igrá igra, pri kateri se zalaga). 'Pocakaj po racunalnikovih potezah' pomeni, da računalnik po vsaki potezi (napovedi, založitvi, odvrženi karti ...) počaka, da igralec pritisne na 'Naprej'. Če igrajo trije računalniki, se s 'Po pravilih' vse nastavi na vidno, če pa igra kak človek, se listi vseh ljudi nastavijo na vidne, vse ostalo pa se skrije. 'Potrdi' začne novo igro in 'Preklici' zapre okno, ne da bi se igra začela.

LICITIRANJE, ZALAGANJE, NAPOVEDI

Ko se začne nova igra, človeški igralci licitirajo, kot je prikazano na sliki levo: izbirajo lahko med vsemi igrami, ki so trenutno na voljo, z 'Naprej' pa se odrečejo licitaciji. Gumb 'Naprej' je onemogočen pri prvem igralcu, ker mora igrati vsaj tri, in na koncu, ko se mora zmagovalec licitacije odločiti, kaj bo res igral. Sledijo izbira kart iz talona in zalaganje ter napovedi. Ustrezno okno kaže slika na desni. Stolpec 'List' so karte, ki jih ima igralec v roki, stolpec 'Talon' pa je talon. V obeh je moč izbirati karte (v talonu le v skupinah, ki so v skladu z igrano igro) in jih z dvoklikom ali pritiskom na 'Vzemi' oziroma 'Založi' prenesti v list oziroma jih založiti. Desno se lahko izberejo napovedi. Po pritisku na 'Potrdi' se igranje začne.

DRUGO

Če kak igralec založi taroke, so ostali o tem obveščeni, kot kaže slika levo. Obveščeni so tudi o kartah, ki jih pri klopu pri prvih šestih vzetkih igralci dobijo iz talona – to se vidi na sliki na sredini. Ob koncu igre pa se odpre okno z rezultati zadnje igre, skupnimi rezultati vseh iger, ki so bile odigrane od takrat, ko je bil bodisi program pognan bodisi je bil pritisnjen gumb 'Brisi rezultate', in številom radelcev, ki jih ima vsak igralec. Vodeči je označen rdeče. To kaže slika desno.